Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie w ramach projektu „Przystanek Miasto” 10 stycznia odbyła się debata z udziałem samorządowców, w tym prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Wcześniej wziął on udział w dyskusji na temat wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed miejskimi wspólnotami, zorganizowanej w redakcji tygodnika „Polityka”.

Debata w Gazecie Wyborczej składała się z trzech sesji, w czasie których prezydenci 18 miast (oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej) uczestniczących w projekcie (lub ich przedstawiciele) dzielili się swoimi doświadczeniami na temat najtrudniejszych decyzji, jakie przyszło im podejmować, dobrych praktyk, jakie udało im się wdrożyć, zastanawiali się jak wzmacniać partycypację i aktywność obywatelską oraz jakie problemy stoją przed samorządami lokalnymi w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na niespełna rok przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

Prezydent Częstochowy mówił o działaniach służących lepszej komunikacji – zarówno z mieszkańcami, jak i w wymiarze transportowym. Przedstawił sposób wdrożenia i funkcjonowanie częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego, Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców, rolę konsultacji społecznych, wspomniał o stworzeniu możliwości oddolnych inicjatyw uchwałodawczych, podkreślał rolę współpracy z organizacjami pozarządowymi, związaną m.in. z przekazywaniem im do realizacji przez samorząd coraz większej liczby zadań publicznych. Jeżeli chodzi o projekty służące lepszej komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej, oprócz syntetycznej informacji o kluczowych drogowych inwestycjach unijnych i projekcie węzłów przesiadkowych, skupił się na programach związanych z rozwojem transportu niskoemisyjnego (m.in. modernizacja linii tramwajowej i zakup nowego taboru), a także pilotażowym zwolnieniu z opłat za przejazdy środkami MPK uczniów częstochowskich podstawówek i gimnazjów.

W trakcie debaty, którą otworzył redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik, szef redakcji lokalnych GW Wojciech Bartkowiak podsumował projekt „Przystanek Częstochowa”, przypominając m.in. wyniki niedawnych badań ankietowych prowadzonych - także w Częstochowie - przez Kantar Millward Brown. Wyniki te pokazują, że mimo istniejących rozbieżności w ocenach w zależności od wielkości, zasobności i położenia miast, ich mieszkańcy generalnie pozytywnie oceniają zmiany, jakie dokonały się w sferach, za które odpowiada samorząd, na przestrzeni ostatnich 10 lat. Biorąc pod uwagę odsetek pozytywnych ocen, polskie miasta, w tym Częstochowa, dokonały w ostatniej dekadzie dużego jakościowego skoku, nie tylko w sferze infrastruktury, ale także kapitału społecznego.

W spotkaniu – obok prezydenta Częstochowy - uczestniczyli prezydenci: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Lublina, Łodzi, Opola, Płocka, Poznania, Radomia, Rybnika, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, wiceprezydent Warszawy, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przedstawiciele Krakowa i Wrocławia. Obecny był na niej także m.in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z twórców regulacji dotyczących odrodzonego blisko 28 lat temu samorządu lokalnego -  Jerzy Stępień.  

Wcześniej w redakcji tygodnika „Polityka” samorządowcy dyskutowali o sytuacji przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niosą  wprowadzone lub planowane zmiany w prawie. Mówili też o nowych inicjatywach i projektach, które wspierają lub mogą wspierać ideę samorządności lokalnej.