- to główne tematy debaty oxfordzkiej, a także konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w najbliższą środę, 21 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie.

Organizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy - przygotowali m.in.: projekcje filmów nagranych przez uczniów i pedagogów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO; wykład dr. Andrzeja Margasińskiego ,,Uzależnienia, przemoc i agresja" oraz debatę oxfordzką z udziałem uczniów częstochowskich szkół, którą poprowadzi dr Mateusz Dąsal. W debacie poruszone zostaną tematy przemocy i agresji, ich przyczyn oraz propozycje radzenia sobie z tym współczesnym problemem.

- Problem agresji i przemocy jest kwestią niezwykle złożoną - napisali organizatorzy. - Wspólnie z młodzieżą w ramach debaty oxfordzkiej zastanowimy się nad wybranymi aspektami tych zjawisk. Poddany dyskusji zostanie temat pochodzenia agresji i przemocy. Czy agresja i wynikająca z niej przemoc są wynikiem wrodzonych skłonności, genetycznych, ewolucyjnych uwarunkowań, czy też może wynikają ze środowiska – wychowania, warunków panujących w domu i szkole, tzw. „złego towarzystwa”. Drugim tematem będzie sposób radzenia sobie z takimi tendencjami. Jedni specjaliści wskazują, że należy umieć się wyciszyć, przepracować agresywne skłonności „w sobie”, umieć stłumić narastającą agresję, a przez to nie dopuścić do pojawienia się przemocy. Inne autorytety wskazują, że najlepszą drogą jest umiejętność kontrolowanego i konstruktywnego znalezienia ujścia dla agresji. Wysiłek fizyczny, aktywność sportowa, czy nawet „wypocenie” agresji na worku treningowym mają rozładować negatywne emocje. Sprawa jest dyskusyjna i ciekawe jest to, jak widzi to sama młodzież. Ostatnim, niezwykle aktualnym tematem będzie kwestia mediów – czy agresja i przemoc pojawiająca się w nich (telewizja, gry, internet etc.) powodują eskalację agresji oraz budują akceptację zachowań przemocowych, czy też wręcz przeciwnie. Mogąc wyładować agresję w świecie wirtualnym stajemy się spokojniejsi w tzw. „realu”. Młodzieżowa debata jest bezcennym sposobem, aby sprawdzić, jak te realne problemy widzi sama młodzież, jak postrzega kwestie agresji, przemocy oraz cyberprzestrzeni potencjalnie generującej takie zachowania. Jednocześnie jest to świetna okazja, by zaprezentować swój talent krasomówczy i retoryczne umiejętności."


„PRZEMOC, AGRESJA I MEDIA – DEBATA OXFORDZKA”
21 marca 2018 r., godzina 9.00
sala sesyjna Urzędu Miasta w Częstochowie

08:30-09:00 - rejestracja uczestników Konferencji.
09:00-09:15 - przywitanie gości. Otwarcie konferencji przez Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
09:15-09:30 - filmy nagrane przez uczniów i pedagogów Społecznej Szkoły Podstawowejnr 2 i I Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO pt. „Pudło"- reżyser Rafał Romański,
„Karuzela"- reżyserzy Krzysztof Kumka, Maciej Kuczyński, Maciej Mielczarek i Szymon Walczak,
„Lekcja"- reżyser Jakub Wrotniak.
09:30-11:00 - Debatę z udziałem młodzieży ze Społecznej Szkoły nr Podstawowej 2 i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Z. Herberta poprowadzi dr Mateusz Dąsal – prorektor ds. Nauki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.


Temat debaty:

  • Z czego bierze się agresja: Czy agresja jest wrodzona czy wynika z czynników zewnętrznych (natura vs socjalizacja),
  • Jak sobie dawać radę z agresją: czy agresję należy ,,wyciszać" czy dawać jej upust,
  • Jak się mają współczesne media do problemu agresji: czy brutalne gry i filmy sprzyjają agresji i przemocy, czy też nie.

11:00-11:15 - Przerwa kawowa w holu
11:15-11:30 - Filmy nagrane przez uczniów i pedagogów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO pt. ,,Oddech"- reżyserzy - Kinga Gradzik i Zuzanna Ziembacz; ,,Pasta- basta"- reżyserzy Karolina Fajer i Julia Kaptacz; ,,Portal"- reżyserzy Maciej Kowalik i Szymon Polinceusz.
11:30-12:10 - wykład pn. „Uzależnienia, przemoc i agresja” dr Andrzej Margasiński – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
12:10-12:30 - Dyskusja, zakończenie debaty

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji szkoleniowej do 16.03.2018 r. telefonicznie (34)37-07-612 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Decyduje kolejność zgłoszeń.