W związku z wdrożeniem 13 listopada 2017 r. nowej wersji elektronicznego systemu rejestracji pojazdów "CEPiK 2.0" praca Referatu Komunikacji - z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta - jest w znacznym stopniu utrudniona. Za problemy odpowiada administrator systemu.
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji.
 
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy