Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W Alejach pojawiły się stojaki rowerowe, które mają utrudnić nielegalne parkowanie, wkrótce porządkowane będą też m.in. elementy małej architektury.   

Dzięki wspólnym działaniom Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w alei Najświętszej Maryi Panny wprowadzane są zmiany, które mają za zadanie uzupełnienie istniejącej infrastruktury, częściową reorganizację terenów zielonych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z reprezentacyjnej alei naszego miasta, a także poprawę jej estetyki.

Ze strony MZDiT w III alei NMP zostało w ostatnich dniach zainstalowanych 30 nowych stojaków rowerowych, na których deficyt w centrum zwracali uwagę miłośnicy dwóch kółek. Stojaki pojawiły się w takich miejscach, aby uniemożliwić nielegalne parkowanie lub przejazd przez środkowy pasaż w miejscach do tego nie wyznaczonych. Koszt stojaków i ich instalacji - ze środków budżetu MZDiT - to ok. 15 tys. zł.
Ponadto - w ramach systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego - w I i II alei NMP zostało zainstalowanych kolejnych 50 stojaków rowerowych. Jeśli środki budżetowe MZDiT na to pozwolą, w 2018 r. jest szansa na kolejne tego typu inwestycje.

Z kolei Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadeklarował przeprowadzenie prac porządkowych związanych z prawidłowym ustawieniem istniejących w III alei Najświętszej Maryi Panny elementów małej architektury. Od czasu rewitalizacji III alei część z nich została samowolnie przestawiona. Stąd apel do częstochowian o to, aby - po działaniach porządkowych - nie zmieniali na własną rękę lokalizacji elementów małej architektury (np. donic pozostających w zarządzie miejskich instytucji). Każda zmiana w tym zakresie wymaga uzgodnień z zarządcą terenu.

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował o planowanych na 2018 r. działaniach związanych z poprawą estetyki przestrzeni publicznej w III alei.
Będzie to:  
1) wymiana uszkodzonych elementów małej architektury (słupki, kosze, kraty pod drzewa);
2) dostawienie dodatkowych elementów małej architektury w celu uporządkowania parkowania (słupki, donice itp.);
3) konserwacja istniejących donic z zielenią (oczyszczenie, malowanie);
4) obsadzenie donic roślinami jednorocznymi oraz uzupełnienie nasadzeń miniaturowych drzew;
5) modyfikacja i uzupełnienie nasadzeń krzewów w zieleńcach – zmiany w układzie nasadzeń krzewów, poprawiające estetykę i funkcjonalność alei;
6) zagospodarowanie zielenią ulicy Zofii Kossak Szczuckiej;
7) nowe zagospodarowanie terenu w otoczeniu Miejskiej Galerii Sztuki (remont murków oporowych, przebudowa nawierzchni, lokalizacja elementów małej architektury, nowe nasadzenia drzew i krzewów).
 

Na podstawie inf. z MZDiT