Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875)

zwołuję
 
na dzień 16 listopada (czwartek) 2017 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2018. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2033. (BR.77.XLVI.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.78.XLVI.17)
13.    Podjęcie uchwały zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku.(BR.76.XLVI.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy. (BR.79.XLVI.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 37.(BR.80.XLVI.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic Radomskiej i Ikara. (BR.1.XLVI.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie. (BR.4.XLVI.17)
18.    Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie. (BR.5.XLVI.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. (BR.6.XLVI.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie.(BR.7.XLVI.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Św. Stanisława Kostki wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Stanisława Kostki wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.(BR.8.XLVI.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie.(BR.9.XLVI.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.(BR.10.XLVI.17)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie.(BR.11.XLVI.17)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie.(BR.12.XLVI.17)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.(BR.13.XLVI.17)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.(BR.14.XLVI.17)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie.(BR.15.XLVI.17)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie.(BR.16.XLVI.17)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie.(BR.17.XLVI.17)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.(BR.18.XLVI.17)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie.(BR.19.XLVI.17)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.(BR.20.XLVI.17)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego w Częstochowie.(BR.21.XLVI.17)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.(BR.22.XLVI.17)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy–Gracza w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Jerzego Dudy–Gracza w Częstochowie.(BR.23.XLVI.17)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie.(BR.24.XLVI.17)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie.(BR.25.XLVI.17)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 w Częstochowie.(BR.26.XLVI.17)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie.(BR.27.XLVI.17)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie.(BR.28.XLVI.17)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie.(BR.29.XLVI.17)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie.(BR.30.XLVI.17)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Stefana Żeromskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.(BR.31.XLVI.17)
45.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie.(BR.32.XLVI.17)
46.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.(BR.33.XLVI.17)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie.(BR.34.XLVI.17)
48.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 w Częstochowie.(BR.35.XLVI.17)
49.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.(BR.36.XLVI.17)
50.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.(BR.37.XLVI.17)
51.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 51 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.(BR.38.XLVI.17)
52.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie.(BR.39.XLVI.17)
53.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.(BR.40.XLVI.17)
54.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie.(BR.41.XLVI.17)
55.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie.(BR.42.XLVI.17)
56.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie.(BR.43.XLVI.17)
57.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną nr 23 im. Janusza Korczaka wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.(BR.44.XLVI.17)
58.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną nr 28 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie.(BR.45.XLVI.17)
59.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie w Szkołę Podstawową Specjalną nr 45 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie.(BR.46.XLVI.17)
60.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie.(BR.47.XLVI.17)
61.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.(BR.48.XLVI.17)
62.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.(BR.49.XLVI.17)
63.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 3 wchodzącą w skład Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.(BR.50.XLVI.17)
64.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.(BR.51.XLVI.17)
65.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie w Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.(BR.52.XLVI.17)
66.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr. Władysława Biegańskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. dr. Władysława Biegańskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.(BR.53.XLVI.17)
67.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie.(BR.54.XLVI.17)
68.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie.(BR.55.XLVI.17)
69.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.(BR.56.XLVI.17)
70.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 4 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie.(BR.57.XLVI.17)
71.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie.(BR.58.XLVI.17)
72.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 w Częstochowie.(BR.59.XLVI.17)
73.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 15 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie.(BR.60.XLVI.17)
74.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 w Częstochowie.(BR.61.XLVI.17)
75.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania  Warszawskiego w Częstochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.(BR.62.XLVI.17)
76.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie.(BR.63.XLVI.17)
77.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.(BR.64.XLVI.17)
78.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.(BR.65.XLVI.17)
79.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.(BR.66.XLVI.17)
80.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie.(BR.67.XLVI.17)
81.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie.(BR.68.XLVI.17)
82.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.(BR.69.XLVI.17)
83.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.(BR.70.XLVI.17)
84.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 9 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.(BR.71.XLVI.17)
85.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.(BR.72.XLVI.17)
86.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 11 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie.(BR.73.XLVI.17)
87.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 12 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.(BR.74.XLVI.17)
88.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie.(BR.75.XLVI.17)
89.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. (BR.3.XLVI.17)
90.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.81.XLVI.17)
91.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.82.XLVI.17)
92.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.(BR.83.XLVI.17)
93.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. (BR.2.XLVI.17)
94.    Interpelacje radnych.
95.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
96.    Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.