Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm)
 
zwołuję
 
na dzień 15 marca (czwartek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2017.
11.    Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie i Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w roku 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.4.LI.18)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.5.LI.18)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.(BR.6.LI.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem  odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie.(BR.15.LI.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku.(BR.8.LI.18)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez Miejski Szpital Zespolony pomieszczeń szpitalnych na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.(BR.9.LI.18)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.11.LI.18)
19.    Podjęcie uchwały  w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.12.LI.18)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.13.LI.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania w 2018 r. zwrotu części poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowanych przez osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie uchwały dotacyjnej w tym zakresie. (BR.14.LI.18)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy.(BR.3.LI.18)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy w roku 2018.(BR.10.LI.18)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze.(BR.7.LI.18)
25.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie remontu chodników i ciągów pieszych.(BR.1.LI.18)
26.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie objęcia Częstochowy rządowym programem SMOG STOP. (BR.2.LI.18)
27.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, podjętych działań, mających na celu nie dopuszczenie do jego zamknięcia.
28.    Interpelacje radnych.
29.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
30.    Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.