Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na ścianie budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej, odsłonięto tablicę upamiętniającą ponad 600-letnią pracę górników w regionie częstochowskim.

Tablica przypomina, że budynek został wzniesiony z Funduszy Kopalnictwa Rud Żelaza w latach 1947-1951. Do 1961 roku miał w nim swoją siedzibę Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza, Biuro Projektów Kopalnictwa Rud, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud oraz Okręgowy Urząd Górniczy.

Uroczystego odsłonięcia tablicy, której inicjatorem był częstochowski Oddział  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, dokonał w barbórkę, 4 grudnia zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak.