Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich z Katowic informuje, że z przyczyn od nich niezależnych nie odbędą się czwartkowe (22 lutego) przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Jednocześnie zaprasza na kolejny dyżur swoich pracowników w Częstochowie, który odbędzie się 29 marca - od godz. 10.00 do 14.00, jak zawsze w budynku Urzędu Miasta, przy ulicy Śląskiej 11/13, w sali 108.

Z uwagi na oczywiste ograniczenia, zarówno czasowe, jak i organizacyjne BRPO prosi, by przygotować pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym będzie nakreślony problem i dołączyć do niego kopie dokumentów obrazujących sprawę.
Wszyscy którzy nie zdążą odbyć osobistego spotkania z pracownikami Biura Pełnomocnika Terenowego RPO, a zainteresowani będą przedstawieniem swojej sprawy Rzecznikowi Praw Obywatelskich mogą swoje pisma wraz z załącznikami kierować również na adres:

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25,
40 – 032 Katowice

Biuro rozpatruje sprawy według kolejności wpływów.
Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

  1. rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
  2. udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
  3. informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika w indywidualnych sprawach;
  4. informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach społecznych;
  5. przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
  6. przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)


BPT RPO w Katowicach