Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Nowoczesny, dwukrotnie większy niż przed rozbudową SOR Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej może działać już w nowych wnętrzach i z użyciem nowego sprzętu. Modernizacja kosztowała prawie 5,6 mln zł, większość środków (ok. 60%) pochodzi z unijnego dofinansowania, reszta – z budżetu miasta.

SOR został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt ratujący życie. 12 kwietnia w obecności m.in. władz samorządowych i przedstawicieli środowiska medycznego, Miejski Szpital Zespolony uroczyście zaprezentował nowe pomieszczenia i wyposażenie oddziału.

Projekt zakładał rozbudowęszpitalnego pawilonu B, w kierunku północnym oraz południowym na poziomie parteru oraz modernizację starego SOR-u. Celem rozbudowy było dostosowanie funkcji zlokalizowanego na parterze pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z jej zapisami zapewniono m.in. prawidłowy podział na obszary (z bezkolizyjną zewnętrzną obsługą): segregacji medycznej; rejestracji i przyjęć; resuscytacyjno – zabiegowe; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji; konsultacyjne; laboratoryjno–diagnostyczne; stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (jeżeli zostaną przewidziane w strukturze szpitala) oraz zaplecza administracyjno-gospodarczo-socjalnego.

- To dobrze, że na rozbudowę SOR udało się miastu i szpitalowi pozyskać unijne fundusze - – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - W ostatnich latach z miejskich środków zmodernizowaliśmy część szpitalnych oddziałów i kupiliśmy potrzebny sprzęt medyczny. Inwestujemy w miejski szpital, bo chcemy żeby częstochowianie czuli się bezpieczniej, a szpital oferował lepszą opiekę, bardziej komfortowe warunki pracy i był konkurencyjny na rynku usług medycznych kontraktowanych przez NFZ.

Powierzchnia SOR-u powiększyła się o 100%, obecnie to ok. 900 m2 (wcześniej ok. 450 m2).W nowo wybudowanej części znalazły się nowe 23 łóżka, dzięki czemu oddział będzie mógł przyjąć dwukrotnie więcej pacjentów niż do tej pory. Obecnie średnio każdego dnia trafia tu 75 pacjentów, miesięcznie ponad 2, 3 tysiąca osób, a rocznie - blisko 28 tysięcy.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwiększy się także liczba personelu (na dyżurze i ogólnie). Od 1 kwietnia pracuje tam 6 lekarzy na kontrakcie, dwóch na umowę zlecenie oraz ordynator (więcej o 2 osoby niż dotychczas). Ponadto pielęgniarki i ratownicy medyczni (potrzeba 63 osób) oraz salowe (kilkanaście osób).

Oddział został wyposażony w nowoczesny sprzęt, m.in. kardiomonitory, respirator stacjonarny, respiratory transportowe, pompy infuzyjne dwutorowe, zestawy do intubacji, defibrylator, defibrylator przenośny, defibrylator z kardiowersją, pulsoksymetry przenośne, stoły zabiegowe, aparat do znieczulania z monitorem czy zestaw do trudnej intubacji.

Na realizację projektu rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, szpital otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020).

Przewidywana wartość projektu wynosiła 6 mln zł, z czego 3,6 mln zł z dotacji ze środków Unii Europejskiej, natomiast 2,4 mln zł dofinansowania z budżetu Miasta Częstochowa.  Przy realizacji zadania powstały oszczędności – całkowity koszt wyniósł 5 575 825 zł. Ostateczne wysokości poszczególnych nakładów będą znane po całkowitym rozliczeniu projektu, w czerwcu 2018 r.

W czasie uroczystości oddania do użytku nowych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (który musiał działać – w trudnych warunkach, także w czasie prac modernizacyjnych), dyrektor MSZ Wojciech Konieczny oraz prezydent miasta dziękowali wszystkim osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w przygotowanie, wsparcie i realizację inwestycji. Rozbudowany SOR został symbolicznie otwarty, a także poświęcony przez ks. gen. Stanisława Respondka.     

Wydatki z budżetu miasta Częstochowy na ochronę zdrowia w latach 2011-2017 i plan na 2018 r.

W LATACH 2011-2017 wydatkowano na:

·zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego - 7,2 mln zł
·remonty i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego – 13,5 mln zł
·dofinansowanie zakupu 9 karetek wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego – 2 mln 670 tys. zł
·remonty i modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego – 835 tys. zł
·programy zdrowotne i profilaktyczne – 7,1 mln zł.

Lata 2011-2014 to ogółem 14,4 mln zł w tym:

·zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego - 3,3 mln zł,
·remonty i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego - 6,7 mln zł,
·dofinansowanie zakupu 2 karetek wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego - 670 tys. zł,
·remonty i modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego - 835 tys. zł,
·programy zdrowotne i profilaktyczne - 2,9 mln zł.

Lata 2015-2017 to ogółem 16,9 mln zł w tym:

·zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego- 3,9 mln zł,
·remonty i modernizacja Szpitala- 6,8 mln zł,
·dofinansowanie zakupu 7 karetek i sprzętu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego - 2 mln zł,
·programy zdrowotne i profilaktyczne - 4,2 mln zł.

Plan na 2018 r. ogółem 6,3 mln zł w tym:

·zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego- 1,6 mln zł,
·remonty i modernizacja Szpitala - 2,7 mln zł,
·programy zdrowotne i profilaktyczne- 2 mln zł.

Jak widać „prozdrowotne” wydatki częstochowskiego samorządu rosną w ostatnich latach i sięgną – łącznie z planowanymi do końca 2018 r. – 37,6 mln zł (od 2011 r.). 

Z wykorzystaniem materiałów z MSZ, Wydział Zdrowia: SB, WT