Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Podczas miejskiego spotkania noworocznego w Filharmonii Częstochowskiej, rozstrzygnięto m.in. tegoroczną edycję konkursu Promotor Gospodarki Częstochowskiej, rozdano także nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem noworocznym prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (można je znaleźć tutaj) i modlitwą ekumeniczną z udziałem duchownych kilku wyznań. Później rozdano wyróżnienia Promotor Gospodarki Częstochowskiej (szczegóły tutaj) i Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy.

Do kolejnej edycji konkursu mogli zgłaszać się absolwenci uczelni wyższych (nie tylko częstochowskich), którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Celem konkursu jest m.in.: promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako jednostki gospodarczej, oświatowej i kulturalnej.

Do konkursu można było zgłaszać prace obronione od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

W kategorii Praca Magisterska miejsce pierwsze (nagroda w wysokości 5000 zł) za pracę "Możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Częstochowie" przypadło Natalii Trojanowskiej, a drugie (4000 zł)za "Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury sportowej w Częstochowie"Paulinie Lisińskiej.

III miejsce – ex aequo – zajęli Luiza Skrobich za pracę "Marketing terytorialny miasta Częstochowa - analiza wybranych zagadnień oraz perspektywy rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym"i Paweł Bilski za "Spółdzielnia socjalna "Jasne, że alternatywa 21" drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością" (po 3000 zł).

W kategorii Praca Doktorska (5000 zł) zwyciężyła Agata Arkabus z rozprawą zatytułowaną "Źródła informacji w pracy nauczyciela edukacji regionalnej (na przykładzie Częstochowy)".

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół Five O’clock Orchestra z Justyną Królak.

Uczestnicy spotkania noworocznego – reprezentanci wielu częstochowskich środowisk – wznieśli na koniec symboliczny toast za pomyślność miasta i częstochowianek i częstochowian w 2018 roku.