Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Dwie nowe kamery miejskiego monitoringu pojawiły się w okolicy Powiatowego Urzędu Pracy.
Ich instalację sfinansowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Kamery monitorują rejon ulic Szymanowskiego, Stryjeńskiej, Pułaskiego i Waszyngtona. O ich montaż zabiegali sami okoliczni mieszkańcy, składając odpowiedni wniosek w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Pod koniec 2017 roku w mieście przybyło  łącznie 10 nowych kamer. 8 z nich w ramach miejskich inwestycji zainstalowano w rejonie przejścia podziemnego przy alei Wyzwolenia w dzielnicy Północ.

Obecnie częstochowski monitoring, którego obsługą zajmuje się Straż Miejska, składa się z 81 kamer. Dzięki nim rocznie ujawnianych jest kilka tysięcy zdarzeń, na które w większości reagują częstochowscy strażnicy.  

Pełna lista miejsc, w których zamontowane są kamery miejskiego monitoringu dostępna jest na stronie Straży Miejskiej pod linkiem http://sm.czestochowa.pl/index.php/adresy-kamer-miejskiego-monitoringu-czestochowy/