Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na dwóch skrzyżowaniach ulicy Kopernika (ze Śląską i Nowowiejskiego) powstanie sygnalizacja świetlna. To efekt wspólnych analiz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na najbardziej newralgicznych skrzyżowaniach w mieście.

O planach nowej inwestycji drogowej poinformowano 25 stycznia podczas briefingu prasowego w obrębie skrzyżowania ulic Kopernika i Śląskiej. Podczas spotkania przedstawiono wnioski z kilkumiesięcznej pracy obu instytucji w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Częstochowie. Ze wspólnych analiz wynika, że skrzyżowaniami wymagającymi interwencji w zakresie inżynierii ruchu drogowego są w pierwszej kolejności krzyżówki ulic Kopernika ze Śląską i Nowowiejskiego.

W wyniku wielu symulacji okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja sygnalizacji świetlnej na wszystkich strumieniach ruchu w obrębie wymienionych skrzyżowań – zapowiedział Mirosław Kucia-Piekarski, z-ca dyrektora częstochowskiego MZDiT. – To, że sygnalizacja świetlna będzie optymalnym rozwiązaniem wynika m.in. ze specjalnego kalkulatora danych wskazanego w ministerialnym rozporządzeniu. Konkretne wartości zostały do niego wprowadzone i ich analiza za pomocą tego narzędzia wskazała, że właśnie inteligentna sygnalizacja świetlna wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach.

W podobnym tonie wypowiadali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy jednocześnie podkreślili, że modyfikacje poprawią przede wszystkim komfort poruszania się pieszych - grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zdarzeń drogowych.

Sygnalizacja ponadto zostanie zsynchronizowana z innymi sygnalizatorami, które znajdują się nieopodal. Dzięki temu zostanie uzyskany efekt „zielonej fali”, który spowoduje u kierujących pojazdami poruszanie się z dopuszczalną prędkością. Dzięki temu utrzymana zostanie płynność jazdy, a poprawie ulegnie bezpieczeństwo włączających się do ruchu z ulic podporządkowanych. Zdaniem drogowców i policjantów podobnego efektu nie udałoby się uzyskać stosując inne rozwiązania inżynieryjne. Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach będzie kosztować około 500 tys. zł, a pieniądze na są zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta. Montaż sygnalizacji poprzedzi przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej. Instalacja powinna zacząć działać na początku jesieni.

Źródło informacji MZDiT