Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

5 częstochowskich uczniów otrzymało nagrody Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Wręczył je, 4 grudnia w Ratuszu Miejskim,prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Nagroda Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest formą pomocy materialnej dla uczniów częstochowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz artystycznych), których kandydatury zostały wytypowane imiennie przez szkoły, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Nagrody są przeznaczone na rozwijanie uzdolnień artystycznych lub na zabezpieczenie ważnych potrzeb socjalnych konkretnego ucznia.