Przypomniały, że cokolwiek dzieje się pomiędzy rodzicami, dzieci mają prawo do kontaktu i z mamą, i z tatą. Happening był elementem obchodzonego 25 kwietnia Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.

Uczestniczki i uczestnicy happeningu wspólnie puszczali bańki mydlane – symbolizowały miłość pomiędzy dziećmi i rodzicami, którą bardzo łatwo przerwać, gdy wchodzą w grę negatywne emocje dorosłych.

Wydarzenie miało zwrócić uwagę na zjawisko alienacji rodzicielskiej, czyli przemocy emocjonalnej wobec dziecka i drugiego rodzica, manipulowania strachem i lękami dziecka, szantażu emocjonalnego, utrudniania kontaktów dziecka z drugim rodzicem, a także na inne negatywne postawy niszczące ich wzajemne relacje. Alienacja rodzicielska może być przyczyną zaburzeń zdrowotnych, rozwojowych i emocjonalnych dziecka, a jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem mogą być różne i mogą występować z różnym nasileniem.

Puszczanie baniek miłości na placu Biegańskiego poprzedziła promocja książek dotykowych dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Dzieci, młodzież, rodziców i opiekunów powitali m.in. przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Maria Kowaleczko-Miedzińska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy Małgorzata Długosz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Mruszczyk oraz przedstawiciele Porozumienia w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej UM częstowali wszystkich obecnych cukierkami, rozdawali także zestawy do dmuchania baniek najmłodszym i młodzieży.

Organizatorami 7. edycji akcji Bańki Miłości były Wydział Polityki Społecznej UM Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kampania na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa, a partnerami – Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego i Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Częstochowy.

Akcja została włączona do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020.

na podst. informacji z Wydziału Polityki Społecznej UM, mb