Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Ruszył nabór kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą elektronicznego systemu.

Od 1 marca możliwe jest zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych (zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami). Zamknięcie systemu nastąpi 15 marca o godz. 15.00.

Strona dla rodziców: http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego nie ma znaczenia kolejność uzupełniania i składania wniosków (pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów).

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

UWAGA: dokładne zapoznanie się z informacjami na temat rekrutacji ułatwia poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf