Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Przy głównym boisku Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków stawiane są maszty sztucznego oświetlenia. Na jego budowę przeznaczono z budżetu miasta blisko 2,5 mln zł.

Budowa oświetlenia to jeden z elementów prac modernizacyjnych, związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów pierwszoligowych. Roboty rozpoczęły się od położenia fundamentów, zainstalowania przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Obecnie na miejscu montowane są stalowe, 42-metrowe wielokątne maszty oświetleniowe, wyposażone w 152 projektory oświetlenia płyty głównej.

Budową wartego 2 mln 434 tys. zł oświetlenia zajmuje się firma ADA-LIGHT Sp. z  o.o. z Gostynina na zlecenie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Pierwotnie całość miała być gotowa w grudniu ubiegłego roku, jednak ze względu na obiektywne przeszkody, musiano przedłużyć realizację zadania – opóźnienia były spowodowane trudnymi warunkami hydrogeologicznymi terenu i koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania fundamentu pod słup oświetleniowy. Jak jednak deklaruje wykonawca, oświetlenie będzie gotowe do użytku przed początkiem rundy wiosennej (co jest warunkiem postawionym przez PZPN). Prace mają się zakończyć ok. 20 lutego, rozgrywki I-ligowe ruszają w marcu (wg terminarza pierwszy mecz „u siebie” Raków zagra 17 marca).

Oświetlenie to najważniejszy wymóg, jakie musiał spełnić obiekt, by RKS Raków mógł rozgrywać mecze na stadionie przy ulicy Limanowskiego, także w rundzie wiosennej. Wcześniej, jeszcze przed rundą jesienną, dzięki dotacji z Urzędu Miasta, administrujący obiektem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził szereg innych prac modernizacyjnych, realizując m.in.: rozbudowę zadaszenia, budowę parkingu (wraz z ogrodzeniem), i bram wjazdowych, zakup nowych fotelików stadionowych, montaż plansz informacyjnych czy wykonanie dojazdu i zabezpieczenia strefy kibiców gości.