Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Promotor częstochowskiej energetyki, którego starania przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy w tej branży w naszym mieście, otrzymał medal ,,Merentibusa”.

Krzysztof Kowalczyk jest przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Oddział Częstochowa, członkiem Zarządu Głównego Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w Warszawie oraz członkiem Rady Społecznej TAURON Polska Energia S.A.

Medal ,,Merentibusa” otrzymał za podejmowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie miejsc pracy w branży energetycznej w Częstochowie oraz wspieranie znaczenia tej branży w północnym subregionie województwa śląskiego, a także inicjowanie skutecznych działań z parlamentarzystami ziemi częstochowskiej, mających na celu pozostawienie w naszym mieście siedziby Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. oraz obronę obszaru funkcjonowania częstochowskiej energetyki. Wyróżnienie przyznano także za skuteczną obronę indywidualnych i zbiorowych interesów pracowników energetyki częstochowskiej oraz reprezentowanie interesów pracowniczych w Radzie Społecznej Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach. Krzysztof Kowalczyk promuje ponadto częstochowską energetykę w Zrzeszeniu Związków Zawodowych Energetyków w Warszawie.

13 grudnia, podczas spotkania przedświątecznego z pracownikami częstochowskiej energetyki w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A., ,,Merentibusa” wręczył laureatowi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Prezydent złożył także obecnym i emerytowanym pracownikom spółki świąteczne i noworoczne życzenia.

mb