Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Decyzją Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Mariusz Sikora został prezesem zarządu spółki. Od 2011 roku był dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Mariusz Sikora jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, a także Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego (specjalność: drogi i mosty kołowe). Jest specjalistą w dziedzinie dróg publicznych i transportu drogowego.

Od 1999 do 2008 roku pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu, od 2000 r. na stanowisku kierownika Wydziału Utrzymania Dróg; od 2008 do 2011 był dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.

W 2011 roku został dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Przez 6 lat nadzorował realizacje inwestycji, m.in. tych strategicznych jak budowa wielopoziomowego skrzyżowania DK-1/DK-46, czy przebudowa ulic Warszawskiej i Rędzińskiej. W tym czasie wiele drogowych inwestycji prowadzono na terenach specjalnych stref ekonomicznych, sukcesywnie poprawiano także infrastrukturę w poszczególnych dzielnicach i centrum miasta. W ostatnich latach MZDiT ma stuprocentową skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków - przede wszystkim unijnych - na inwestycje drogowe. Takie dofinansowanie otrzymała m.in. przebudowa ulicy Sobieskiego, modernizacja części sieci oświetleniowej, budowa węzłów przesiadkowych, odwodnienie dzielnic Grabówka i Kiedrzyn, przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK–1, rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Puławskiego, budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908, przebudowa Alei Wyzwolenia wraz z przebudową przejścia podziemnego, budowa Północnego Korytarza, przebudowa DK-1, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną, węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego, przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie.

Wszystkie te działania wpisują się w realizowany projekt "Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.

W 2016 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nagrodziła Mariusza Sikorę Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii lider społeczno-gospodarczy.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. świadczy usługi przewozowe zlecone przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Poprzedni prezes MPK Roman Bolczyk odszedł na emeryturę.