Wernisaż wystawy prac tego wszechstronnego, oryginalnego artysty odbędzie się 23 lutego o godz. 18.00 w Miejskiej Galerii Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna do połowy kwietnia.

Urodzony w 1934 r. w Częstochowie Leszek Sobocki to jeden z najciekawszych twórców powojennej sztuki polskiej. Na jego oryginalne dokonania składa się malarstwo, grafika, environments – czyli artystyczne sytuacje przestrzenne, a nawet eseje i poezja. Studiował na Wydziale Grafiki Propagandowej filii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a potem na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. W 1966 roku był współzałożycielem grupy WPROST; brał udział we wszystkich jej dziewiętnastu wystawach, a także w wystawie podsumowującej jej działalność zrealizowanej w 2016 r. w Muzeum Manggha w Krakowie.

Część krytyków wpisuje Sobockiego w nurt nowej figuracji. Jego dorobek nie pozwala jednak na ścisłą kategoryzację. Jest twórcą dzieł związanych z egzystencjalną sytuacją człowieka, świadomym jej historycznych uwarunkowań. Istotną rolę w jego twórczości odgrywa pamięć biograficzna. Jest również krytyczno-ironicznym komentatorem rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej.

Kluczem do wystawy jest chronologia – ekspozycja ułożona jest w porządku czasowym. Wybór ten wynika z podejścia samego artysty do czasu. Leszek Sobocki skupia się na jego upływie, tworząc szczere portrety naznaczone zarówno doświadczeniem prywatnym, jak i pokoleniowym. Dzieła przedstawiają na swój sposób biografię osobistą i artystyczną Sobockiego. Jednym z jego podstawowych tematów jest bowiem autoportret, nie na poziomie indywidualnym, ale metaforycznym – jako odzwierciedlenie naszych wspólnych, polskich losów.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z pracowni artysty bądź zostały użyczone m.in. przez Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum PRL-u w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Zachętę Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a także przez kolekcjonerów prywatnych.

Wernisaż wystawy Leszka Sobockiego odbędzie się w piątek, 23 lutego, o godz. 18.00 w Miejskiej Galerii Sztuki przy alei NMP 64. Prace będzie można oglądać w Częstochowie do 15 kwietnia.

Więcej o aktualnych propozycjach MGS na stronie http://www.galeria.czest.pl

zdjęcie: fragment pracy artysty (zdjęcie pochodzi ze strony Miejskiej Galerii Sztuki)