Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Dwa częstochowskie rowy melioracyjne przeszły konserwację. Łącznie pracami objęto ponad 4,5 km cieków wodnych.

Pierwszy rów, o długości 3,6 km biegnie od ulicy Sokolej do Wilgotnej, następnie do Ostatniej i Powstańców Warszawy, po czym uchodzi do rzeki Konopki. Konserwacji poddano 3 km rowu (od Powstańców Warszawy do Sokolej). Prace polegały m.in. na wycince drzew i krzewów, oczyszczeniu dna i przepustów rurowych oraz uprzątnięciu terenu. Realizacją wartego 28 tys. zł zadania zajmowały się dwie firmy: Zakład Usługowy, Melioracje, Drogi, Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak z Konar oraz firma Melkop z Bab.

Drugi rów, o długości 1,6 km położony jest w rejonie ulic Zdrowej, Gronowej oraz Żyznej i uchodzi do rzeki Konopki. Podczas jego konserwacji wykoszono porosty i krzaki, odmulono dno i oczyszczono przepusty rurowe. Całość, za ponad 12 tys. zł, realizował Zakład Usługowy, Melioracje, Drogi, Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak z Konar.

Zleceniodawcą prac był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.