Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał kalendarz ścienny na 2018 rok, promujący rodzicielstwo zastępcze. Jest to kolejny pomysł MOPS na zachęcenie częstochowianek i częstochowian do tworzenia rodzin zastępczych.

Kalendarz powstał w ramach projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ozdabiają go prace plastyczne i literackie częstochowskich uczennic i uczniów, nagrodzonych w międzyszkolnym konkursie „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, którego organizatorem był MOPS. Na poszczególnych stronach nie zabrakło też merytorycznych informacji o pieczy zastępczej, a także adresów instytucji udzielających obszerniejszych wyjaśnień na jej temat.   

Częstochowski MOPS prowadzi rozmaite działania propagujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, są też działania mniej standardowe, między innymi pikniki, happeningi i konferencje. Co jakiś czas pracownicy MOPS promują rodzicielstwo zastępcze podczas bezpłatnych przejażdżek zabytkowym tramwajem; jeden z autobusów MPK ozdobiony jest też graffiti dotyczącym tej tematyki. Na pl. Biegańskiego przez kilka tygodni gościła wystawa plenerowa, informująca o tym, czym są rodziny zastępcze i jak można taką rodziną zostać. Obecnie plansze można oglądać na holu budynku MOPS przy ul. POW 2.

MOPS liczy na to, że kalendarz dotrze do szerszego grona odbiorców i pomoże tworzyć nowe rodziny zastępcze. A te wciąż są bardzo potrzebne dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Obecnie mamy w Częstochowie 278 form rodzinnej pieczy zastępczej (m.in. 3 rodzinne domy dziecka i 11 rodzin zawodowych), w których przebywa łącznie 393 dzieci.

Kalendarz trafił już m.in. do częstochowskich przedsiębiorców biorących udział w ,,Śniadaniach z przedsiębiorcami” organizowanych przez częstochowską Agencję Rozwoju Regionalnego, a także do instytucji oraz szkół, które brały udział w konkursie.

na podst. informacji z MOPS, mb