Uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przy ul. Gilowej – na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – przyjęła Rada Miasta.

Do swojego wniosku Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dołączyły uzasadnienie wyboru imienia oraz plan działań przedszkola związanych z nadaniem imienia.

Janusz Korczak (1878-1942) był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym, cenionym za swoje teoretyczne i praktyczne osiągnięcia w zakresie wychowania. Był autorem oryginalnego systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Był zwolennikiem emancypacji dziecka i poszanowania jego praw. Chciał organizować społeczność dzieci na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków. W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa.

W 1942 r. Janusz Korczak  i jego wieloletnia współpracowniczka Stefania Wilczyńska ze swoimi wychowankami z Domu Sierot zostali doprowadzeni na Umschlagplatz, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince. W ślad za nimi poszły dzieci z innych sierocińców i domów opieki, razem z opiekunami i wychowawcami.

Janusz Korczak swoje poglądy na temat pedagogiki zawarł przede wszystkim w dziełach „Jak kochać dziecko”,  „Prawo dziecka do szacunku” i „Momenty wychowawcze”. Jego myśl pedagogiczna jest coraz szerzej znana na świecie; jest rozpoznawany przede wszystkim jako prekursor ruchu na rzecz praw dzieci. Choć nie stworzył żadnej systematycznej teorii, współcześnie jest uznawany za jednego z pionierów nurtu pedagogicznego nazywanego „edukacją moralną”.

Uchwałę w sprawie nadania imienia podjęli częstochowscy radni podczas ostatniej sesji, 25 kwietnia.

mb
 

zdjęcie: Wikimedia Commons