W sali sesyjnej Urzędu Miasta 25 października odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce cukrzycy.  

Podczas spotkania omówiono m. in. istotę działań profilaktycznych; kwestię najważniejszych zagrożeń i form pomocy w przypadku wystąpienia zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz zaleceń dietetycznych dla osób zagrożonych chorobą.
Konferencja zatytułowana „Cukrzyca typu II. Jak ustrzec się choroby?” odbyła się w ramach miejskiego Programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021, finansowanego z budżetu miasta. Program realizuje NZOZ INTER-MED.

Celem miejskiego programu jest wykrycie osób z zespołem metabolicznym i cukrzycą oraz objęcie ich opieką lekarską i dietetyczną, tak aby poprawić ich stan zdrowia. W programie przewidziano bezpłatne badania ciśnienia krwi, badania lipidogramu i glikemii, badania lekarskie, a także warsztaty z lekarzem i dietetykiem.

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje około 3 milionów osób, z czego 1 milion nie jest świadomy choroby.  Zauważalny jest trend wzrostu liczby chorych, co uwarunkowane jest rozwojem techniczno-technologicznym i zmianą stylu życia mieszkańców państw rozwiniętych. Światowa Federacja Diabetologiczna alarmuje, że w 2040 roku z cukrzycą zmagać się będzie aż 642 mln diabetyków, a więc co piąta osoba na świecie.
Cukrzycy można zapobiegać, bądź wykryć ją w stadium w którym nie doprowadzi do groźnych powikłań. Według danych statystycznych  komplikacje skutkują śmiercią ok. 2 procent chorujących Polaków.