Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

14 grudnia w Ratuszu odbyła się konferencja „Działania środowiskowe w obszarze przeciwdziałania bezdomności”, podsumowująca realizowany przez MOPS projekt „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”.

Gośćmi byli m.in. przedstawiciele partnerstwa na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie, osoby działające w obszarze pomocy osobom bezdomnym, a także sami uczestnicy projektu zmagający się z problemem bezdomności.

Podczas konferencji podsumowano działania środowiskowe na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności oraz zaprezentowano dobre praktyki wypracowane w ramach tych działań.

Wyemitowano także dwa nakręcone w ramach projektu filmy. Bohaterem pierwszego z nich jest streetworker Jan Strączyński – film ukazuje jego codzienną pracę, specyfikę miejsc, do których dociera i formy pomocy, jakie stosuje. W filmie znalazły się również wywiady z uczestnikami projektu, którzy opowiedzieli o swoich małych sukcesach w zmaganiach z bezdomnością i swoich doświadczeniach podczas projektu. Z kolei drugi film, zatytułowany „Ludzie”, to próba wiernego opisania codzienności osób zmagających się z bezdomnością poza schroniskami – w pustostanach, piwnicach czy pod mostami. Występują w nim osoby, które dzięki wsparciu usamodzielniły się, ustabilizowały swoją sytuację życiową i są na drodze do kolejnych zmian.

Konferencja była też okazją do przedstawienia twórczości mieszkanek i mieszkańców placówek dla osób bezdomnych – prac plastycznych, literackich czy rękodzieła. Ich prezentacja ma przypominać o potencjale w każdym człowieku, niezależnie od jego sytuacji materialno-bytowej, uzależnień czy innych problemów, z którymi się zmaga.

O godności i wartości osób borykających się z życiowymi kryzysami mówił także w swoim wystąpieniu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.  

Rozmawiano również o różnicach i podobieństwach pomiędzy pracą streetworkera i pracą z osobami bezdomnymi przebywającymi w placówkach. O specyfice tej drugiej opowiadała Jolanta Baron, pracowniczka socjalna Sekcji ds. przeciwdziałania bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości była także aktorka Sylwia Oksiuta-Warmus, która opowiedziała o podejmowanych w ramach swojej profesji inicjatywach na rzecz osób bezdomnych oraz nieszablonowym podejściu do problemu bezdomności.

mb