Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W związku ze zmianą przepisów o gospodarce nieruchomościami, wnioski o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będzie można składać w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2018 r.

Wnioski złożone po 1 marca nie będą mogły zostać rozpatrzone.
Przypominamy, że wpłat z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste należy dokonywać do 31 marca. Jednocześnie informujemy, że zmieniły się numery kont bankowych. Informacje dotyczące aktualnych numerów będą wysyłane do wszystkich użytkowników wieczystych listem zwykłym.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy