Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że został już ustalony harmonogram odbioru odpadów komunalnych od stycznia do czerwca 2018 roku.

Poniżej w załącznikach harmonogramy odbioru odpadów z zabudowy wielolokalowej, jednorodzinnej, odpadów zielonych,  problemowych, zbieranych od firm i instytucji oraz cmentarzy.