28 października w Częstochowie odbyła się I edycja Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zwyciężył reprezentant częstochowskiego I LO im. Juliusza Słowackiego.

Olimpiada odbyła się w budynku I LO przy ulicy Kościuszki. Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach. Pierwszy to test pisemny, sprawdzający znajomość historii XX w. oraz wiedzę o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Druga część miała charakter wystąpienia ustnego, w którym uczniowie przedstawiali przed komisją konkursową przygotowane prezentacje na temat wybranego przez siebie laureata Nagrody. Po wysłuchaniu wszystkich propozycji oceniający wybrali laureatów:

I miejsce – Filip Kaczmarzyk, I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie;

II miejsce – Patryk Krzyż, II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu;

III miejsce – Bartłomiej Kiszka, I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu;

IV miejsce – Mateusz Romańczuk, V LO w Bielsku – Białej;

V miejsce – Mateusz Stoparek, I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Organizatorem olimpiady był Uniwersytet Gdański we współpracy z Fundacją im. Lecha Wałęsy i Gminą Czersk. Zakres tematyczny obejmował treści zawarte w podstawach programowych historii powszechnej i Polski XX wieku, wiedzy o społeczeństwie oraz treści związane z tematem przewodnim. 25 listopada w Gdańsku odbędzie etap centralny olimpiady. Główna nagroda to wyjazd do Oslo na uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla, 10 grudnia 2017 r.