20 kwietnia z okazji Dnia Przedsiębiorczości młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, która uczestniczy w miejskim projekcie informacyjno-promocyjnym "Młodzi-Kreatywni" odwiedzili specjalne strefy ekonomiczne w Częstochowie.

Młodzież miała okazję porozmawiać z dyrektorem zarządzającym firmy X–kom, Mateuszem Kapustą (firma ulokowana na terenach SSE Euro-Park Mielec) oraz odwiedzić halę produkcyjną CGR Poland (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), po której oprowadził ich prezes Mariusz Nowicki. Uczniowie zapoznali się z warunkami pracy i zatrudnienia, mieli też okazje przekonać się o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu pracodawców na tzw. zawody techniczne.

Projekt „Młodzi-Kreatywni” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy wraz z partnerami projektu w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Wizytę młodzieży zorganizował Wydział Polityki Społecznej oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy z pomocą częstochowskiego MPK.

Informacja: Centrum Obsługi Inwestora UM