Można już pobierać i składać wnioski o dotacje na wymianę kotłów grzewczych, montaż kolektorów słonecznych i usuwanie azbestu. O dotacje mogą występować ci częstochowianie, którzy zamierzają dopiero zainwestować w nowe źródło ciepła lub usunąć azbest.     

Druki wniosków w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy (czynne w godzinach pracy UM) i na stronie www.czestochowa.pl - dostępne są od rana 6 kwietnia.
W związku z postępowaniem nadzorczym RIO w stosunku do pierwotnych uchwał, w nowych uchwałach, które się właśnie uprawomocniły, o dotacje na razie mogą występować tylko mieszkańcy, którzy zamierzają dokonać wymiany kotła grzewczego starego typu, zamontować kolektory słoneczne lub usunąć azbest. Zgodnie z przyjętą przez Regionalną Izbę Obrachunkową interpretacją przepisów dotacjami można objąć tylko przedsięwzięcia planowane do realizacji. 

Szczegółowych informacji w zakresie tegorocznych dotacji ekologicznych udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w pok. 22 Urzędu Miasta, którzy pomogą również sprawdzić wniosek przed złożeniem  (tel. kontaktowy: 34 3707270 i 34 3707271).

Procedura dotacyjna oraz wzory wniosków do pobrania dostępne są w dziale Miasto-Środowisko portalu miejskiego:

http://www.czestochowa.pl/page/6199,dotacje.html

Więcej o uchwałach po zmianach i zasadach udzielania dotacji w komunikacie z 21 marca:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10506