Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

11 listopada 1918 roku to data wyjątkowa, przywracająca nasz kraj po 123 latach niebytu na mapy Europy i świata. Komitet Honorowy Stulecia Odzyskania Niepodległości „Częstochowskie Urodziny Niepodległej” będzie patronował wszelkim przedsięwzięciom organizowanym w naszym mieście w roku jubileuszowym.

Zaproszenie Prezydenta Miasta do Komitetu Honorowego obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskęniepodległości przyjęli: Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska - rektor Akademii Jana Długosza, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol - Rektor Politechniki Częstochowskiej, ppłk Jan Trzciński - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Prezes Regionalnej Rady ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Andrzej Szewiński - Platforma Obywatelska, Marek Balt - Sojusz Lewicy Demokratycznej. Do udziału w pracach komitetu zaproszono przedstawicieli częstochowskiego duchowieństwa, środowiska kombatantów i weteranów, publicznych uczelni wyższych oraz wszystkich partii politycznych reprezentowanych w Radzie Miasta.

Akty powołania członkom Komitetu Honorowego lub osobom ich reprezentującym wręczył 24 stycznia w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

- Jestem przekonany, że Częstochowa w wyjątkowy sposób uczci jedno z najradośniejszych wydarzeń w naszej historii, kiedy na oczach Europy nasi przodkowie odbudowali nasz kraj. Wówczas, pomimo 123 lat zaborów nie zatraciliśmy jako wspólnota poczucia własnej wartości i solidarności, a nasze najlepsze cechy, upór i determinacja pozwoliły nam na odzyskanie wolnego kraju – mówił prezydent, który przewodniczy Komitetowi Honorowemu. 

W programie Stulecia Odzyskania Niepodległościznajdą się m.in. wykłady, koncerty, konkursy dla uczniów częstochowskich szkół, turnieje, biegi, wystawy, inscenizacje, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry miejskie.

Członków powołanego Komitetu zaproszono na pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów, które odbędzie się 12 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Jego przewodniczącym jest zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak.