Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowa włączyła się 27 kwietnia w ogólnopolską akcję sadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W biciu rekordu uczestniczyły miejskie jednostki, Urząd sadził róże wzdłuż alei Jana Pawła II, a brzozę pod Filharmonią zasadził prezydent. Udział w akcji wpisuje się w tegoroczne projekty  w ,,zielonym” obszarze działań miasta.

Celem Zielonego Rekordu Polski jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna, ,,dotlenianie” i zazielenianie miast. Chodzi o to, aby w ciągu zaledwie jednej doby zasadzić jak najwięcej drzew, kwiatów i innych roślin w całej Polsce. Akcja, w której można brać udział indywidualnie – sadząc rośliny na balkonach czy ogrodach i przesyłając dokumentujące to zdjęcia do organizatorów, czyli Fundacji Rozwój, poprzez witrynę www.dotlenieni.org – trwa 27 kwietnia do północy.

Częstochowa, obok m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania była jednym z tegorocznych partnerów akcji. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM z miejskich środków zakupił 3924 krzewy róży pomarszczonej – w ramach akcji sadzono je w pasie drogowym alei Jana Pawła II (od alei Armii Krajowej do placu Trzech Krzyży). Jeżeli wszystkich nie uda się posadzić jednego dnia, zostaną dosadzone w najbliższym czasie.

Chęć udziału w akcji zgłosiły też: Miejski Szpital Zespolony, Zespół Szkół Specjalnych nr 45 i Szkoła Podstawowa nr 49. Posadziły one na swoich terenach w sumie kilkadziesiąt nowych drzew, zakupionych przez sponsorów i dostarczonych przez Fundację, która przesłała też małą brzózkę do posadzenia przez prezydenta miasta. Znalazła ona swoje miejsce na skwerku obok Filharmonii Częstochowskiej.

- W ramach programu Przyjaznej - Zielonej Częstochowy, dzięki wyższym środkom zapisanym w budżecie miasta, staramy się mocniej zadbać o to, aby miasto stawało się bardziej zielone i kolorowe – mówił prezydent po wykonaniu zleconego przez Fundację zadania - Cieszę się z udziału naszego miasta w akcji „zielonego rekordu” i… trzymam kciuki za posadzoną brzózkę.

W tym roku, w ramach programu „Zielona Częstochowa”, nie brakuje nowych inwestycji w obszarze miejskiej zieleni. Na początku lata ma powstać – obejmująca ok. 1200 m kw. –  specjalna Zielona Strefa Wypoczynku na placu Biegańskiego. Kolejny pomysł, który w tym sezonie doczeka się realizacji, to około 10 zielonych aneksów o powierzchni 100-200 m kw. w różnych dzielnicach miasta. Obok nowych drzew będą tam ławki i stojaki rowerowe. Na wykonanie Zielonej Strefy oraz lokalnych aneksów w budżecie miasta zabezpieczono 500 tys. zł.

Przewidziano też nowe nasadzenia drzew, a także pielęgnację już istniejących oraz cięcia formujące ich korony. Na ten cel miasto wyda w tym roku ok. 470 tys. zł.

Pod hasłem „kolorowe miasto” (z budżetem ok. 400 tys. zł), przebiegają działania poprawiające estetykę przestrzeni Częstochowy. Na terenach zieleni miejskiej założone zostaną 3 duże łąki kwiatowe oraz kilka mniejszych kwietnych kompleksów. Dodatkowo w przestrzeni miasta pojawią się nowe kompozycje kwiatowe, a w obrębie pasów drogowych kontynuowane będą nasadzenia krzewów i mieszanek cebul. Kwitły już nasadzone w poprzednich dwóch latach krokusy i żonkile w alei Jana Pawła II i przy ul Szajnowicza-Iwanowa, Jana III Sobieskiego oraz Krakowskiej. Mieszanki krokusów, narcyzów i czosnku ozdobnego zdobią już także pas drogowy alei Bohaterów Monte Cassino. W tych miejscach posadzono ok. 150 tys. cebul za ok. 85 tys. zł. Nowością było też posadzenie w 85 donicach z drzewami w ,,Alejach” oraz na ,,Bieganie” 4 tys. rozmaitych gatunków miniaturowych tulipanów (koszt wyniósł ok. 9,5 tys. zł).

Na kwietnych rabatach sadzone są obecnie jednoroczne rośliny wiosenne. Jak dotąd w 8 lokalizacjach (skwer Solidarności, ul. Waszyngtona, ul. Nowowiejskiego przy Ratuszu, ul. Śląska przy Ratuszu, Urząd Stanu Cywilnego, III aleja NMP, aleja Sienkiewicza) posadzono ok. 4 tys. sztuk bratków, niezapominajek, stokrotek i ciemierników za kwotę ok. 30 tys. zł.

Przypomnijmy, że od kwietnia miasto wdraża nowy pomysł na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni – kompleksowa realizacja przez jedną firmę wszystkich niezbędnych prac porządkowo-pielęgnacyjnych w każdym z 8 wydzielonych rejonów Częstochowy ma usprawnić wykonywanie tych obowiązków i ułatwić właściwy nadzór. Na to zadanie w miejskim budżecie zapisano prawie 4,5 mln zł.

mb, na podstawie inf. z Wydziału Ochrony Środowiska