Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Częstochowa 1826-1914. Od połączenia do I wojny światowej”. Towarzyszyła mu promocja książki.

Publikacja pt.„Częstochowa 1826-1914” pod redakcją zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka i dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Rafała Piotrowskiego zawiera artykuły – także uczniów - przedstawione podczas konferencji naukowej odbywającej się w ramach projektu. Znalazły się w niej historie ludzi i wydarzeń związanych z naszym miastem i regionem. 

Promocję książki, która odbyła się 29 listopada, będącą jednocześnie zakończeniem projektu, uświetnił występ Teatru Kuferek pt. „Ach aleje, aleje”, z udziałem uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 48, który opowiadał historię częstochowian mieszkających w starej kamienicy.

Częstochowa 1826-1914. Od połączenia do I wojny światowej” to kontynuacja projektów edukacyjnych „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”, „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, „Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego”. Jego organizatorzy to Urząd Miasta Częstochowy, Akademia im. Jana Długosza, Muzeum Częstochowskie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie , Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie – Skłodowskiej, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, I LO im. Juliusza Słowackiego, V LO im. Adama Mickiewicza, VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego, Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej, Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja, Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki, Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego, Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhoffa, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca