Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

21 lutego odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące podsumowania IV edycji budżetu obywatelskiego. Wspólnie zastanawiano się jak ulepszyć obowiązujące procedury.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety ewaluacyjnej, którą można było wypełnić od 30 stycznia do 18 lutego. Za jej pośrednictwem zbierano opinie i sugestie. Podczas środowego wysłuchania dyskutowano przede wszystkim o sposobie głosowania, a szczególnie o głosowaniu korespondencyjnym oraz punktach do głosowania. Debatowano także nad usprawnieniem procesu weryfikacji oraz realizacji wyłonionych w głosowaniu zadań; omówiono także propozycje zmian do procedur budżetu obywatelskiego. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały zebrane i zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości i zasadności ich zastosowania w procedurze BO.

Podstawą budżetu obywatelskiego jest zasada partycypacji, czyli wspólne tworzenie aktów prawnych regulujących kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego.

- Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkanek i mieszkańców, a widać to między innymi w ilości zgłaszanych propozycji zadań – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Podczas I edycji BO złożono w sumie 532 propozycje zadań, w IV edycji było ich już 785.

Rośnie również liczba osób, które biorą udział w głosowaniu, pomimo tego, że już podczas III edycji BO wycofano możliwość głosowania przez pełnomocnika.

W zakończonej niedawno IV edycji zagłosowało o 10 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej. To pokazuje, że częstochowianie chcą angażować się w tę formę partycypacji społecznej.

W IV edycji wzrosła również kwota przeznaczona na budżet obywatelski – teraz jest to 1,5% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy. W tym roku do wydania było prawie 9 milionów złotych. W głosowaniu wybrano 112 zadań, które zrealizujemy w tym roku (do tej pory, w ramach trzech poprzednich edycji, zrealizowaliśmy łącznie ponad 300 zadań).