- to nazwa zainaugurowanej dziś akcji, która obejmie seniorów, ale także młodzież i dzieci.  Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i komendant miejski Policji Dariusz Atłasik podpisali specjalne porozumienie o współpracy. Akcję koordynuje Komenda Miejska Policji, Miasto Częstochowa oraz ZGM TBS.

Odpowiedzią na liczne przypadki oszustw dokonywanych na osobach starszych metodą „na wnuczka” i „na policjanta” była ubiegłoroczna akcja „Bądź bezpieczny seniorze”.
- Zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do seniorów, jak ich uświadamiać i przestrzec – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej, inaugurującej akcję „Bezpieczna Częstochowa”. - Doszliśmy do wniosku, że trzeba działać wspólnie, przy pomocy różnych środków. W Częstochowie pojawiły się plakaty, spoty radiowe i filmowe, ale do naszych seniorów docieraliśmy też bezpośrednio, odwiedzając wspólnie z Policją starszych, samotnych mieszkańców naszego miasta.

Ubiegłoroczna akcja ZGM TBS i Policji przyniosła spadek przestępstw dokonywanych na najstarszych mieszkańcach naszego miasta. W 2016 roku przypadków oszustw „na wnuczka” i „na policjanta” było 37 (w 20 doszło do przekazania pieniędzy), do połowy grudnia 2017  roku do przekazania pieniędzy doszło już tylko w 14 przypadkach.
- Dziś seniorzy wiedzą już, że policja nigdy nie prosi o wzięcie udziału w tajnej akcji czy o przekazanie komuś pieniędzy. A w przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy od razu odłożyć słuchawkę i wybrać numer 997 lub 112 - powiedział komendant miejski Policji w Częstochowie Dariusz Atłasik.

W tym roku postanowiono kontynuować działania i rozszerzyć akcję. Powstała publikacja – Abecadło Bezpieczeństwa Seniora –  z szeregiem cennych rad, które mogą się przydać w różnych sytuacjach –  w domu, banku, szpitalu, na ulicy, podczas rozmowy telefonicznej i w trakcie wyjazdów wakacyjnych.
- Dodatkowo w „Abecadle...” znaleźć można informacje o miejskich programach realizowanych dla seniorów oraz o innych udogodnieniach, które są dostępne dla najstarszych częstochowian – powiedział prezydent. –  Wszystkie te działania wpisują się w realizowany przez nas program Częstochowa wspiera seniorów.

  • Więcej o Abecadle Bezpieczeństwa Seniora w spocie filmowym, który można znaleźć tutaj

Prezydent wraz z komendantem policji wspólnie wręczyli pierwsze egzemplarze publikacji obecnym na konferencji seniorom, a następnie podpisali porozumienie o współpracy, które  jest początkiem kolejnych działań, bo akcja zostaje rozszerzona  o młodszą grupę częstochowian – młodzież i dzieci, które narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, głównie w internecie.
- Potrzebę przeprowadzenia takiej akcji dla nastolatków zgłaszali nam sami lokatorzy podczas Rad Lokatorów – powiedział Paweł Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. – Wiemy, że w naszych budynkach coraz więcej osób ma internet. To bardzo dobre źródło informacji i narzędzie komunikacji, ale też trzeba umiejętnie z niego korzystać. Zwłaszcza dzieci powinny wiedzieć, jak zachowywać się w sieci.

Dlatego  do współpracy zaproszono Państwowy Instytut Badawczy NASK w Warszawie. W jej ramach powstała specjalna broszura edukacyjna dla nastolatków, ostrzegająca przed zagrożeniami w sieci.
Akcji towarzyszy spot filmowy („Stop cyberprzemocy”), przygotowany przez miasto i KMP w Częstochowie, można go znaleźć tutaj

Podczas spotkania Anna Rywczyńska z NASK mówiła o tym, czym zajmuje się instytut, ale także o zagrożeniach z jakimi na co dzień mają do czynienia najmłodsi.
- Wiemy, że dzieci boją się cyberprzemocy, boją się hejtu, wiemy z jakimi treściami mają do czynienia i jakie zachowania ryzykowne są czasem ich udziałem – powiedziała. - Ale internet to przyszłość nas wszystkich i nikt nie zwalnia rodziców, nauczycieli ze współodpowiedzialności za kształtowanie dziecięcych kompetencji. Dla dzieci nie ma świata off-line i on-line, dla nich to jeden świat…

Konferencja prasowa, zorganizowana  26 kwietnia w auli Komendy Miejskiej Policji poprzedziła dwudniową konferencję „Bezpieczna Częstochowa 2018”, organizowaną przez Stowarzyszenie „E- REGION”, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Komendę Miejską Policji w Częstochowie, ZGM TBS w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy,  Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK w Warszawie.