Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg o Transportu ogłosił przetarg nieograniczony na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Śląską oraz z ul. Nowowiejskiego. Oferty można składać do 26 kwietnia.

W ramach inwestycji - po uprzednim opracowaniu projektu wykonawczego i organizacji ruchu - zostanie w tych dwóch lokalizacjach zainstalowana sygnalizacja świetlna akomodacyjna. 

Prace obejmą także projekt i wymianę istniejącego sterownika sygnalizacji przy placu Biegańskiego, projekt i instalację sieci światłowodowej łączącej sterowniki przy placu Biegańskiego oraz ulicach Kopernika, Nowowiejskiego, Jana III Sobieskiego i Korczaka, a także projekt organizacji ruchu dla koordynowanych ciągów ulicy Śląskiej i Nowowiejskiego od placu Biegańskiego do ul. Sobieskiego.

Wykonawca będzie zobowiązany także zainstalować światłowodowe urządzenia transmisji danych oraz zaprojektować i zamontować wyświetlacze prędkości
w ciągu ulic Nowowiejskiego i Śląskiej.

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg do 26 kwietnia.
Zwycięzca przetargu powinien zrealizować zadanie maksymalnie w ciągu 60 dni od podpisania umowy.