Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

22 listopada na Placu Orląt Lwowskich upamiętniono 99 rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz województwa, miasta i powiatu, związków kombatanckich, a także uczniowie częstochowskich szkół, służby mundurowe oraz mieszkańcy miasta. Organizatorami uroczystości było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Po odegraniu Hymnu Państwowego i wystąpieniach okolicznościowych, zgromadzeni wzięli udział w Apelu Pamięci, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia zasłużonym dla województwa śląskiego oraz odznaczenia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Uroczystość zakończyła się odtworzeniem utworu „W dzień deszczowy, w dzień ponury”.