Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka świętował 80-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się dzisiaj w Miejskiej Galerii Sztuki.

Podczas spotkana wręczono statuetki ,,Przyjaciel Szkoły", a uczniowie  zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Statuetkę Super Przyjaciela Szkoły otrzymał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Historia  szkoły rozpoczyna się właściwie w 1936 roku, kiedy todzięki przeprowadzonym przez Jan Zegadło badaniom psychologicznym okazuje się, że w Częstochowie mieszka 566 dzieci upośledzonych umysłowo.

1 września 1937 oddziały specjalne szkoły przy ul. Narutowicza zostają przekształcone w Szkołę Specjalną nr 23, gdzie Jan Zegadło zostaje kierownikiem.  Wybuch wojny paraliżuje jednak pracę placówki, a jej inicjator ginie w Oświęcimiu.

Dopiero w październiku 1945 rozpoczyna się zasadnicze reorganizowanie szkoły. Początkowo przyznano jej budynek przy ul. Waszyngtona 62, który nie był jednak wystarczający na jej potrzeby. W 1949 r.szkoła przenosi się naul. Staszica 10.

W 1950rozpoczęto w niej kształcenie w zakresie krawiectwa, szewstwa i gospodarstwa domowego.W związku z dużym napływem dzieci pojawiła się konieczność utworzenia na terenie miasta drugiej szkoły specjalnej (powstała w dzielnicy Ostatni Grosz).

W1951r. w SP nr 23 powstaje pierwsza Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku.6 lat później  przy szkole powstaje pierwsza klasa zawodowa, a w 1959 r.Szkoła Zawodowa Specjalna otrzymuje własny budynek przy ul. Krótkiej.

W 1998r.szkoła rozpoczyna edukację dzieci z autyzmem, powstaje jedyny w regionie oddział dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.Cztery lata później utworzono pierwszy w regionie, a czwarty w Polsce Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem.  W 2005 r. zaczyna funkcjonować przy szkole gimnazjum dla młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego momentu szkoła przekształca się w Zespół Szkół Specjalnych Nr 23. W 2007 r. otrzymujeimię patrona – Janusza Korczaka. Z inicjatywy nauczycieli powstaje Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”.

Nowy rok szkolny 2011/2012 uczniowie i nauczyciele rozpoczynają już w nowym budynku przy ul. Legionów 58.
Od 2013r. działa przy szkole Przedszkole Specjalne nr 24 dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. 

Więcej o historii szkoły można przeczytać tutaj: http://zss23korczak.edu.pl/o-szkole/historia/