Trzem uczennicom Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej starosta Krzysztof Smela wręczył dziś Stypendia Starosty Częstochowskiego. Warunki przyznania tej nagrody (1 tys. zł na semestr), czyli  uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75, w tym co najmniej 3 oceny celujące z zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem praktyk) oraz brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych, spełniły uczennice:

1.     Litarska Żaneta – średnia ocen – 5,00

2.     Sikora Klaudia– średnia ocen – 4,88

3.     Huras Sonia – średnia ocen – 4,75.
Stypendia Starosty Częstochowskiego przyznawane są w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu obowiązującą od listopada 2011 r.

Wręczenie uczniom dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium ma zawsze uroczysty charakter. Odbywa się  w obecności wszystkich członków Zarządu Powiatu, którzy przyłączają się do życzeń i gratulacji. Tak było i dzisiaj.  

Towarzysząca licealistkom dyrektor szkoły Iwona Choła poinformowała władze powiatu o wizycie uczniów z Belgi, Hiszpanii, Litwy i Włoch, którzy w dniach 19 – 23 marca br. w ramach projektu „Innowacyjne Pokolenie” (Erasmus+) przybędą do Kamienicy Polskiej. W harmonogramie wizyty zaplanowano m.in. spotkanie  40-osobowej grupy uczniów z władzami naszego powiatu.