Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
ZARZĄD POWIATU  W  CZĘSTOCHOWIE   INFORMUJE :

W dniu 29 listopada 2017 r.  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Częstochowski.
 
Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej , która miała za zadanie  wyłonienie ofert złożonych w otwartym konkursie  na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Częstochowski - udziela się dotacji na wykonywanie w/w zadania organizacji:
 
1. Prowadzenie 1punktu (Mykanów) nieodpłatnej pomocy prawnej powierza organizacji:
    CZĘSTOCHOWSKIEMU STOWARZYSZENIU  „ETOH” Z SIEDZIBĄ  W CZĘSTOCHOWIE
2.  Prowadzenie 2 punktu(Olsztyn) nieodpłatnej pomocy prawnej powierza organizacji: CZĘSTOCHOWSKIEMU STOWARZYSZENIU  „ETOH” Z SIEDZIBĄ  W CZĘSTOCHOWIE
3.  Prowadzenie 3 punktu( Konopiska) nieodpłatnej pomocy prawnej powierza organizacji:  CZĘSTOCHOWSKIEMU STOWARZYSZENIU  „ETOH” Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE