Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W ramach swojej działalności i jednocześnie otwartości  Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia  w Częstochowie w miesiącu kwietniu organizuje  w Częstochowie punkty mobilne Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ będzie oferowana zarówno dla pracowników jednostek jak i klientów tych jednostek.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych  w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Kto może wyrobić EKUZ?
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi,   w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie korzyści daje mi EKUZ zagranicą?
Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.
 
Aby otrzymać EKUZ należy :
·        zabrać ze sobą dowód osobisty
·        wypełnić wniosek
·        posiadać upoważnienie do złożenia i odbioru w przypadku załatwiania EKUZ dla osoby trzeciej pełnoletniej (upoważnienie nie jest wymagane w przypadku wyrabiania EKUZ w imieniu małżonka).
·        osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jako członek rodziny w wieku powyżej 18 r.ż.  w stopniu pokrewieństwa „dziecko” /„wnuk” - dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki, tj. aktualna legitymacja lub zaświadczenie z uczelni/szkoły.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.