W dniu 11.01.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się narada mająca na celu podsumowanie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku oraz przedstawienia wytycznych na rok następny.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  Komendy Uzupełnień w Częstochowie , przedstawiciele gmin oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego (ZO), pełniący funkcję sekretarzy w Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu częstochowskiego w Częstochowie oraz naczelnik Wydziału ZO.
W terminie od 12.02.2018.  - do  16.03.2018 r.. na terenie powiatu częstochowskiego w
Częstochowie zostanie przeprowadzona  kwalifikacja wojskowa.
a.       mężczyzn urodzonych w 1999 roku
b.       mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
c .   osoby urodzone w roku 1997-1998, które
--zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej  ze względu na stan zdrowia , jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4b i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
       d - kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolonym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków
e) osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej , jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do  czynnej służby wojskowej