Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Wsparcie przedsiębiorstw w wejściu na rynki skandynawskie oraz możliwości uzyskania do 100 tys. zł dofinansowania na realizację szkoleń i kursów dla pracowników i pracodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego było tematem spotkania zorganizowanego w miniony piątek  (8 listopada br.) przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Do udziału w nim zaproszono przedstawiciela Honorowego Konsulatu Szwecji, przedstawicieli RPOWŚ, właścicieli i współwłaścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz samorządowców z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy.

Uczestników spotkania przywitał starosta częstochowski Krzysztof Smela, który przedstawił stan małej i średniej przedsiębiorczości w naszym powiecie. Inicjator i główny organizator spotkania, członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Leonard Smolarski omówił kwestie związane z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiciele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaprezentowali możliwość pozyskania dofinansowania usług rozwojowych ( w wysokości 50 – 80 proc.) dla sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych w Ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Zainteresowani tego rodzaju dofinansowaniem przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe informacje w punkcie mieszczącym się w Częstochowie, przy ul. K. Pułaskiego 25 (budynek Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A., III piętro. p. 307)  
Dużo miejsca poświęcono także omówieniu programu SWEDISH STANDARD, którego celem jest skuteczne wejście i trwałe ugruntowanie pozycji polskich firm na skandynawskim rynku dóbr i usług. Jednym z najskuteczniejszych działań dla polskich przedsiębiorców zamierzających wejść na szwedzki rynek  są specjalistyczne misje gospodarcze organizowane w Szwecji, które umożliwiają efektywne dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych w Szwecji.