Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
15 grudnia zakończono i odebrano inwestycję przebudowy drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Kokawa – Mykanów.

Zakres prac który został zrealizowany w trakcie przebudowy to m. in.: kompleksowa przebudowa jezdni do szerokości 6 m na długości 2,435 km (od DW 483 do skrzyżowania z ul. Samorządową w Mykanowie), wykonanie na całej długości chodnika szerokości 2 m. W obrębie inwestycji powstały zatoki autobusowe, nowe odwodnienie w postaci drenażu oraz kanału deszczowego. Przebudowane zostały przepusty drogowe oraz  zjazdy do posesji, odnowiono również oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 3 mln 200 tys. zł.
Inwestycję wykonano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (ponad 2 mln. zł). Pozostała część (po 50%) pochodziła ze środków własnych Powiatu i Gminy Mykanów.