Przypomnieniem słów przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa, który stwierdził, że w niezbyt odległej przyszłości „będziemy potrafili w taki sposób konstruować budynki, że każdy z nich stanie  się „mikroelektrownią” produkującą czystą i odnawialną energię na własny użytek i udostępniającą jej nadwyżkę do wykorzystania w innych celach” rozpoczął starosta częstochowski Krzysztof Smela regionalną konferencję pt. „Wpływ odpadów i opakowań na środowisko naturalne – szanse i perspektywy związane z zagospodarowaniem odpadów oraz ich wykorzystaniem do produkcji energii”, która odbyła się w częstochowskim starostwie 20 października br. Jej organizatorami było Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Częstochowie.

Oprócz przedstawicieli wspomnianych wyżej instytucji w sympozjum uczestniczyli też pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, naukowcy zajmujący się tematyką przetwarzania i zagospodarowania odpadów, samorządowcy i przedsiębiorcy z regionu częstochowskiego, przedstawiciele Organizacji Odzysku Opakowań oraz Biura Polskiej Izby Opakowań w Warszawie.
Ponad 100 uczestników konferencji z zainteresowaniem wysłuchało wykładów poświęconych m.in. Finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (Barbara Malkowska – przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach), wykorzystaniu biowęgla i biogazu produkowanych z odpadów ulegających biodegradacji (dr hab. inż. Katarzyna Wystalska, profesor Politechniki Częstochowskiej), zagospodarowaniu i termicznemu przetwarzaniu odpadów (Krzysztof Picheta – przedstawiciel branży przetwarzania i zagospodarowywania odpadów), roli, znaczeniu oraz wpływu opakowań na środowisko (Jakub Tyczkowski – prezes Organizacji Odzysku Opakowań w Warszawie oraz Wacław Wasiak – dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań w Warszawie),  a także procesowi produkcji paliw alternatywnych w zakładzie przetwarzającym odpady (Rafał Chybiorz – prezes Zarządu Kapadora sp. z .o.o).
- Konferencja została tak zaplanowana, by pojawiły się na niej wątki naukowe, technologiczne, interinstytucjonalne oraz ekonomiczne – wyjaśnia inicjator i koordynator sympozjum, a zarazem członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Leonard Smolarski. – Udało nam się to osiągnąć, dzięki czemu tematyka konferencji była bardzo szeroka, wzbudziła duże zainteresowanie oraz długą i ożywioną dyskusję. Zderzenie teorii z praktyką zrodziło wiele ciekawych wniosków i umożliwiło szersze spojrzenie na problem. Dlatego też zamierzamy stworzyć cały cykl konferencji poświęconych wspólnym problemom mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów z naszego powiatu,