Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
16 marca w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość podsumowania siedemnastej edycji Międzypowiatowego Konkursu Historycznego"Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego" organizowanego przez SP nr 15, SP nr 9 przy udziale Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego.

Tegoroczna edycja została objęta patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Starosty  Częstochowskiego Krzysztofa Smeli oraz przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty Alicję Janowską.
Bardzo dobre wyniki osiągneli uczniowie ze szkół z terenu powiatu częstochowskiego. W kategorii klas 7 SP, II i III gimnazjów:
1. Krystian Bielecki SP nr 13
2. Dominika Kubas SP w Starym Cykarzewie
3. Wiktor Czarnota SP nr 26
3. Maciej Mikołajczyk Zespół Szkół Kusięta Gimnazjum
5. Oliwia Dominiak Gimnazjum Borowno
5. Piotr Szczerbiak SP nr 15
7. Sandra Szyda SP w Starym Cykarzewie
7. Łukasz Ancerowicz Gimnazjum Borowno
9. Mieszko Koziarz SP nr 13
10. Mateusz Wróż SP Huta Stara B
 
W imieniu starosty, nagrodą (tablet Huawei) dla najlepszego ucznia z powiatu wręczył Cżłonek Zarządu Jan Miarzyński.