Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W połowie grudnia zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1008S w miejscowości  Kocin Stary i Kocin Nowy o długości 1404 mb.

W połowie grudnia zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1008S w miejscowości  Kocin Stary i Kocin Nowy o długości 1404 mb. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 m, wykonano jednostronny chodnik szerokości 2 m, pobocza z drestuktu, przebudowano istniejące zjazdy oraz wykoanano nowe odwodnienie poprzez zabudowę wpustów ulicznych połączonych z drenażem francuskim.
Wartość inwestycji wynosiła 2 mln 92 tys zł.
Środki na realizację zadania pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej oraz budżetu powiatu i Gminy Mykanów.