Wczoraj (24 kwietnia) starosta częstochowski Krzysztof Smela, członek Zarządu Powiatu Leonard Smolarski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Marian Stępień wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień omawianych podczas konferencji odbywających sie w ramach kampanii.  Laureaci otrzymali zestawy krzewów jagodowych pyłko-  i miododajnych o wartości odpowiednio 500, 300 i 200 zł.
 I nagrodę otrzymała Anna Klama z Konopisk,
II nagrodę zdobył Rafał Woźnicki z Przymiłowic,
III nagroda trafiła do Justyny Tuora z Bystrzanowic.

Kampania rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku naborem uczestników. Skierowana została do 320 mieszkańców powiatu częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). W dniach 25 i 26 października 2017 r. odbyły się dwie konferencje, których tematyka dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci (przydomowy jagodnik jako przydomowa apteka, źródło witamin), zagospodarowania zbiorów (wykorzystania) na świeżo i przetwarzania owoców,  konserwacji itp., praktycznych wskazówek dotyczących uprawy borówki amerykańskiej (wysokiej). Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, a uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili test, zostali uhonorowani zestawem sadzonek krzewów jagodowych składającym się z: malin, borówki amerykańskiej, porzeczki czarnej, agrestu, aronii, pigwowca. 
Kampania finansowana jest ze środków powiatu częstochowskiego oraz  w 60 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.