Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Powiat Częstochowski zakończył jesienną edycję „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”.

Kampania rozpoczęła się we wrześniu bieżącego roku naborem uczestników. Skierowana została do 320 mieszkańców Powiatu Częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). Następnie odbyły się dwie konferencje dla zapisanych uczestników kampanii w dniach 25 i 26 października. Tematyka konferencji dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci (przydomowy jagodnik jako przydomowa apteka, źródło witamin), zagospodarowania zbiorów ( wykorzystania) na świeżo i przetwarzania owoców,  konserwacji itp., praktycznych wskazówek dotyczących uprawy borówki amerykańskiej (wysokiej). Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy. Uczestnicy którzy prawidłowo wypełnili test wiedzy zostali uhonorowani zestawem sadzonek krzewów jagodowych. Zestaw sadzonek składał się z : 3 sadzonek malin, 2 sadzonek borówki amerykańskiej, porzeczki czarnej, agrestu, aronii, pigwowca.   Na wiosnę 2018 r kampania zostanie podsumowana  i zakończona poprzez przekazanie sadzonek krzewów jagodowych, których terminy agrotechniczne są wskazane na wiosnę. Uczestnicy którzy najlepiej wypełnili test wiedzy zostaną nagrodzeni I, II, i III nagrodami które będą stanowiły bogatsze zestawy krzewów jagodowych. Kampania finansowana jest ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.