25 października br. starosta częstochowski Krzysztof Smela, członek Zarządu Powiatu Leonard Smolarski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjnego Henryk Sobel uczestniczyli w zorganizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego konferencji  pt. „Innowacje administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” odbywającej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Otwarcia konferencji i wprowadzenia w temat dokonali: szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat- Urbański oraz dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek

W trakcie obrad odbyły się trzy sesje plenarne: Obywatel w centrum uwagi administracji, Budowa kompetencji administracji, Rola administracji w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych. Sesjom plenarnym towarzyszyły sesje pogłębione, podczas których przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Dozoru Technicznego prezentowali innowacyjne rozwiązania, dzielili się swymi doświadczeniami w zakresie problematyki sesji plenarnych, odpowiadali na pytania . Wśród prelegentów byli przedstawiciele m.in. urzędów wojewódzkich w Olsztynie, Łodzi,  Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Miasta w Rzeszowie i Urzędu Miasta w Gliwicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy. Szczegółowo omówiono problemy dotyczące funkcjonowania np.  Pakietu Obywatelskiego Wojewody Śląskiego, Punktów  Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych, aplikacji mobilnej służącej osobom głuchym do wzywania pomocy. Omówiono także projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie  „Małopolska  Niania” wspierający małopolskie rodziny w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym oraz pakiet oświatowy „5 małych szkół, 9 punktów przedszkolnych i świetlice środowiskowe” realizowany przez samorząd w Morawicy.
- Była to bardzo ciekawa konferencja, szczególnie, że oprócz teoretycznych rozważań zaprezentowano na niej także praktyczne rozwiązania różnych problemów towarzyszących realizacji zadań administracji publicznej  – ocenia starosta K. Smela. – Dla wielu z nas była ona inspiracją do podjęcia działań, które bez wielkich nakładów finansowych pozwolą przynajmniej częściowo zaspokoić  potrzeby mieszkańców.  Ja np. wróciłem z Warszawy z pomysłem na utworzenie w naszym starostwie mobilnego punktu pierwszej pomocy nie tylko dla pracowników i interesantów urzędu, ale także dla osób przebywających w jego otoczeniu. Ale na razie to tylko pomysł, o szczegółach będzie można mówić później, gdy nabierze on realnych kształtów.