W środę 21 marca br. Starostwo Powiatowe odwiedziła 40-osobowa grupa uczniów reprezentujących 5 państw: Belgię, Hiszpanię, Litwę, Włochy i Polskę. Młodzież przyjechała z 5-dniową wizytą do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w ramach projektu „Innowacyjne Pokolenie” (Erasmus+).

W starostwie uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami władz powiatu, w tym m.in. ze starostą częstochowskim Krzysztofem Smelą i członkiem Zarządu Powiatu Janem Miarzyńskim. Starosta przybliżył uczniom zasady funkcjonowania samorządu powiatowego oraz strukturę organizacyjną starostwa, natomiast Jan Miarzyński swe wystąpienie poświęcił historii i specyfice miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, a także najnowszej reformie oświatowej. Omówił również zasady funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez nasz powiat.
Podczas pobytu w Polsce młodzież uczestniczyła w zajęciach realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i w Politechnice Częstochowskiej, a także zwiedziła Jasną Górę, obóz koncentracyjne w Oświęcimiu oraz krakowski Wawel.